ÅNGERRÄTT & RETURER
Du har full retur- och bytesrätt inom 60 dagar från att du mottagit varan, förutsatt att du inte använt varan och att den returneras i oskadat skick.

Vid retur eller byte av varor betalar du själv returfraktkostnaden. Om det däremot rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel vara återbetalar vi dig för returfrakten samtidigt som vi återbetalar det du lagt ut för varan. L.R.D måste kontaktas innan eventuella varor returneras.

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Vi följer distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 

ÖPPET KÖP
Vi erbjuder öppet köp vilket betyder att du får pengarna tillbaka för varan/varorna om du ångrar köpet och lämnar tillbaka det du köpt inom 60-dagar. Varan ska återlämnas i samma skick som när du köpte den. Vi återbetalar ej fraktkostnaden.

REKLAMATIONER
Om du inte är nöjd med en vara du köpt, kontakta oss och meddela varför du inte är nöjd med varan. Vi kommer då rätta till felet genom att reparera varan, ge dig en ny vara eller ge dig pengarna tillbaka. För att du ska kunna reklamera varan krävs att felet fanns från början. Du får alltså inte själv ha orsakat felet.

PERSONUPPGIFTER
Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av L.R.D. 

FORCE MAJEURE
L.R.D är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Så som befriande omständighet ska anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.

I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etcetera, onormal nedgång i marknaden samt om företaget utsatts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.